?

Log in

No account? Create an account
Внимание! Tonight! -- Day [entries|friends|calendar]
Сегодня_вечером В ИЗРАИЛЕ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Израиль - Эстония по большому экрану. [27 Mar 2007|11:45pm]
2008. aasta Euroopa meistrivõistluste valikkohtumine Iisraeli ja Eesti meeste A koondiste vahel.

Kuupäev: kolmapäev, 28. märts 2007
Kellaaeg: 19:00
Koht: Haifa
Locaation: pub "Rodeo"

post comment

navigation
[ viewing | March 27th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]